Disclaimer

Alle beeldmateriaal is -voor zover ons bekend- beschikbaar gesteld door derden, waaronder onze leveranciers en de webmaster. Wij doen onze uiterste best alle informatie tijdig en correct te plaatsen.

Mocht u een fout zien, een foto waarop u de rechten meent te hebben of een andere onjuistheid dan horen we dat graag via jp@elverdesign.nl. Of tijdens een bezoek aan onze kas natuurlijk. Lossen we het zo snel mogelijk op.

Privacy:
Onze website maakt gebruik van Google Analytics om ons te helpen een betere gebruikers-ervaring te maken op deze website.
Als wij informatie op deze site, of in de kas, aan u vragen vertellen we ook waar we die voor gebruiken. Momenteel begruiken we:
Crediteuren en debiteuren informatie (NAW, IBAN enzovoorts) om te kunnen voldoen aan de archief- en documentatieplicht van de Belastingdienst.
Mail en telefoon-informatie gebruiken we, en slaan we op, om (potentiele) klanten of leveranciers terug te bellen: In die gevallen heeft u, of zijn namens u, die gegevens aan ons ter beschikking gesteld.